SHREK 产品中心

  公司生产研发医用内窥镜摄像系统、腹腔镜、宫腔镜、关节镜等整体微创解决方案

  产品品牌:SHREK

  产品编号:SY-SHREK-L200

  适用领域:内窥镜冷光源

  产品类型:全科室微创手术设备

  产品品牌:SHREK

  产品编号:SY-SHREK-L200(NEW)

  适用领域:内窥镜冷光源

  产品类型:全科室微创手术设备

  产品品牌:SHREK

  产品编号:SY-SHREK-L200

  适用领域:内窥镜冷光源

  产品类型:全科室微创手术设备